500ste CI in Maastricht UMC

Een team van specialisten van het Maastricht UMC+ heeft onlangs bij de vijfhonderdste patiënt een cochleair implantaat (CI) geïmplanteerd. Dit betekent dat in het werkgebied van het Maastricht UMC+ 500 patiënten het gehoor weer terugkregen of daar een sterke verbetering in ondervinden.

Een CI (Cochleair Implantaat) is een elektronisch toestel dat aan zeer slechthorenden en doven de mogelijkheid biedt weer iets te horen. Een CI neemt het werk van de beschadigde delen van het binnenoor (slakkenhuis) over om geluidssignalen aan de hersenen te leveren.

Deze mijlpaal is tevens de aanleiding voor de uitgave van een speciale jubileumnieuwsbrief van de KNO-afdeling en het Audiologisch Centrum, die de komende maand zal verschijnen.

Restgehoor verbeteren

“Inmiddels passen we het CI ook steeds vaker toe bij patiënten met nog flink wat restgehoor,” vertelt KNO-arts en teamleider prof.dr. Robert Stokroos. “Nog niet zo lang geleden waren die patiënten aangewezen op het dragen van twee hoorapparaten, wat bij ernstig gehoorverlies niet altijd meer helpt om beter te kunnen verstaan. Tegenwoordig weten we dat één hoorapparaat aan het ene en een CI aan het andere oor daarbij soms juist wel helpen. De opgedane jarenlange ervaring in ons multidisciplinaire team helpt ons patiënten goed te adviseren: we willen natuurlijk voor iedere patiënt alleen het allerbeste.”

Eerste
implantaat in 2000
Het Maastricht UMC+ is één van de acht universitaire ziekenhuizen in Nederland die zich bezighouden met deze specialistische ingreep, de training en de nazorg. In Maastricht werd het eerste implantaat geplaatst in 2000, ruim 12.5 jaar geleden. Het kleine, startende team van toen is inmiddels uitgegroeid tot het CI-team Zuid-Oost-Nederland, met revalidatie-partners in Venlo en Eindhoven.

Publicatiedatum: 05 november 2012