28 februari: Wereld Cochleair Implantaten dag

Het UMC Utrecht viert woensdag 28 februari 2018 ‘Wereld Cochleair Implantaten dag’. Ter gelegenheid van deze dag nodigt de afdeling KNO van het UMC Utrecht iedereen van harte uit om een interessant middagprogramma bij te wonen over cochleaire implantaties. 

De middag begint om 13.00 uur.  Na een welkomstwoord door prof. dr. R.J. Stokroos, gaat drs. E.M.J. de Vocht, audioloog MUMC, in op de voordelen van een hoortoestel naast je CI. Daarna is er de presentatie van Joke Veltman, pianiste met CI: Muziek luisteren met een kunst-oor.  Dr. H. Versnel, onderzoeker KNO, UMCU, geeft vervolgens een presentatie over de gehoorzenuw van de CI gebruiker. 
 

Stamcellen en boek Mam hoort weer

Of een behandeling van gehoorverlies met stamcellen de toekomst, is het onderwerp van dr. L.V. Straatman, KNO-arts UMCU.  Na de presentatie Cochleaire implantatie bij eenzijdige doofheid: ‘Hoe klinkt een cochleair implantaat?’ door  drs. J.A.A. van Heteren, onderzoeker KNO UMCU  is het tijd voor de boekpresentatie van ‘Mam hoort weer’, geschreven door Saskia, Boer, zelf CI gebruiker. De middag wordt afgesloten met een borrel. 
                    

Gebaren- en schrjiftolken

Alle voordrachten worden ondersteund door een gebarentolk en schrijftolk. Ook zijn er stands aanwezig van patiënten-forums en van leveranciers van CI-producten, hoortoestellen en hulpmiddelen.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan CI@umcutrecht.nl. De kosten voor deze middag bedragen € 10,00 per volwassene. De aanmelding is definitief na ontvangst van dit bedrag op rekeningnummer NL69RABO0143774735 ten name van UMC Utrecht onder vermelding van: R0143 naam deelnemer + CI dag.

Kijk op de OPCI-website voor meer info.


Publicatiedatum: 26 februari 2018