100% vergoeding hoortoestellen voor kinderen op Haagse agenda

Naar aanleiding van signalen dat ouders van slechthorende en dove kinderen om financiële redenen afzien van de aanschaf van hoortoestellen voor hun kind, startte de patiëntenverenigingen een lobby. Kinderen kunnen immers niet zelf beslissen over het wel of niet aanschaffen van een hoortoestel,  terwijl een hoortoestel noodzakelijk is voor de gehele ontwikkeling van het kind. Een gesprek met ambtenaren op het ministerie van VWS heeft er nu voor gezorgd dat het punt op de ambtelijke en politieke agenda komt te staan. Een eerste succes in onze lobby!

Sinds 2013 is er het een en ander veranderd in de vergoeding van hoortoestellen. Kregen kinderen voor die tijd een maximum bedrag per toestel vergoed, sinds het nieuwe systeem moeten zij net als volwassenen een eigen bijdrage van 25% betalen bij aanschaf van hoortoestellen. Al snel na invoering van deze nieuwe regeling gaven audiologen signalen af dat sommige ouders problemen ondervonden met het betalen van deze eigen bijdrage en daarom afzagen van aanschaf van hoortoestellen voor hun kinderen. Dat mag in een ontwikkeld land als Nederland uiteraard niet gebeuren. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen. Daarom hebben patiëntenverenigingen het signaal opgepakt. Een rondvraag langs audiologische centra bevestigde het probleem. Vervolgens hebben wij een brief opgesteld die door alle branchepartijen werd ondertekend. Een brief waarin wij minister Schippers oproepen om een reparatie in de wet door te voeren, zodat hoortoestellen voor kinderen voortaan 100% worden vergoed. Minister Schippers gaf aan te willen wachten tot de evaluatie van de nieuwe regeling. Aangezien wij weten dat in de evaluatie niet specifiek naar de situatie van kinderen wordt gekeken, volgde een tweede brief waarin wij vroegen niet zo lang te wachten. Ook hierop volgde eenzelfde antwoord.

In pakketbrief 2016
Ondertussen hebben we een notitie geschreven om ons pleidooi kracht bij te zetten. Deze notitie hebben wij aangeboden aan ambtenaren van het ministerie. In een gesprek gaven zij aan dat wil de reparatie van de wet in 2016 worden doorgevoerd, er inderdaad niet gewacht moet worden op de evaluatie. De ambtenaren hebben daarom beloofd het punt te agenderen voor overleg van de Vaste Kamer Commissie over het zorgverzekeringspakket 2016. Het is dus nu aan ons om de leden van deze commissie te informeren, zodat zij straks hopelijk besluiten om kinderen met een gehoorverlies niet langer in de kou te laten staan en positief te stemmen ten aanzien van de reparatie in de wetgeving.

Brede steun
De lobby wordt gevoerd door NVVS, FOSS, SH-Jong (verenigd in Stichting Hoormij), FODOK, Nederlandse Dove Jongeren, Dovenschap en  Stichting Plotsdoven. Alle branchepartijen staan achter deze lobby. Op Europees niveau werkt EFHOH (de Europese organisatie voor slechthorenden, waarin de Nederlandse patiëntenorganisaties zijn vertegenwoordigd) aan een statement waarin het recht op goede hoorhulpmiddelen wordt verwoord. Dit zet onze lobby kracht bij.

Publicatiedatum: 31 maart 2015