Uitslag enquête Ervaar TOS-dag: TOS heeft een enorme impact

Een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is enorm veel tijd kwijt om taal te begrijpen en zelf te spreken. Tijdens de Ervaar TOS-dag in maart konden 122 ouders en professionals ervaren hoe het is om TOS te hebben. Via een parcours met tien opdrachten voelden ze hoe groot de impact van TOS is op het dagelijks leven. Dat bleek ook uit de enquête die de deelnemers hebben ingevuld en waarvan de uitkomsten nu bekend zijn.

De deelnemers merkten bijvoorbeeld dat ze snel geïrriteerd raakten als het niet lukte om de opdrachten uit te voeren, gehinderd door obstakels waar kinderen met TOS elke dag mee te maken hebben. Ze raakten regelmatig in verwarring en ontdekten dat ze echt extra tijd nodig hadden om alles te verwerken. De conclusie: TOS houdt veel meer in dan je op het eerste gezicht denkt.

Meer begrip kweken

Stichting Hoormij (SpraakSaam/FOSS) en Auris (de ontwikkelaar van dit parcours) zijn er met deze dag zeker in geslaagd meer begrip voor TOS te kweken. De deelnemers geven aan dat ze zich veel beter kunnen inleven in kinderen met TOS. Ze hebben geleerd met meer rust en geduld met de kinderen om te gaan, langzamer te praten en meer visueel te maken. Ook merkten ze hoe belangrijk het is om regelmatig te checken of het kind je goed heeft begrepen of jij het kind zelf goed hebt begrepen. De deelnemers geven aan dat ze beter kunnen inspelen op wat deze kinderen nodig hebben. Zoals een ouder zei: “Hoeveel impact TOS op het leven van mijn dochter heeft, heb ik niet genoeg beseft. Er vielen veel puzzelstukjes op zijn plaats.”

Graag ook voor broertjes en zusjes

Meer begrip en een betere ondersteuning voor deze kinderen was ook de reden dat SpraakSaam, de jongerenverenging voor TOS, het initiatief nam om deze dag te organiseren. De Ervaar TOS-dag is ervaren als waardevol en ook zeker voor herhaling vatbaar. Veel ouders gaven aan dat het goed zou zijn als ook broertjes en zusjes van een kind met TOS een parcours konden afleggen. Deze dag was alleen gericht op familie en professionals van 18 jaar en ouder.
Publicatiedatum: 30 juni 2016