Wat is de rol van het tinnitusloket?

Als u vragen heeft over tinnitus, kunt u terecht bij het tinnitusloket: 0800 TINNITUS (0800 84 66 48 87). Het loket weet waar u informatie, hulp, crisisopvang of lotgenotencontact kunt vinden. Het loket is geopend op kantoortijden en kan u dan direct in contact brengen met een hulpverlener. Het Tinnitusloket is een samenwerkingsverband van het Nederlands Tinnitus Platform (NTP),de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) en de NVVS zelf.