Wat is de rol van het tinnitusloket?

Als u vragen heeft over tinnitus, kunt u terecht bij het tinnitusloket: 0800 TINNITUS (0800 84 66 48 87). Het loket weet waar u informatie, hulp, crisisopvang of lotgenotencontact kunt vinden. Het loket is geopend op kantoortijden en kan u dan direct in contact brengen met een hulpverlener. Het Tinnitusloket is een samenwerkingsverband van het Nederlands Tinnitus Platform (NTP),de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) en de NVVS zelf.

Brochure Autorijden en Ménière
Veelgestelde vragen over slechthorendheid