Wat is de rol van de Commissie tinnitus en hyperacusis van de NVVS?

De Commissie tinnitus & hyperacusis geeft voorlichting, advies en informatie over diverse aspecten van tinnitus en behandelwijzen. Bovendien richt zij zich op belangenbehartiging en kennisbevordering. Zij heeft een netwerk van contactpersonen georganiseerd die gebeld kunnen worden om informatie te geven. Ook zijn er inloop-spreekuren en in sommige regio’s zelfhulpgroepen. Er is een Tinnitus loket met een hulptelefoon (0800- 84664887 gratis), en een web-forum www.nvvs.nl/forum/tinnitus. De commissie ondersteunt en volgt academisch onderzoek en voert een dialoog over tinnitus zorgtrajecten met het KNO platform voor professionals. Zij staat op de bres om de vergoeding van hoorhulpmiddelen en behandelmethoden in het pakket van de zorgverzekering te houden en te verbeteren.