Tinnitus is bij veel keuringsinstanties niet bekend. Hoe komt dit?

Tinnitus is niet objectief vast te stellen en daardoor wordt het probleem vaak gebaggatelliseerd. Oudere keuringsartsen hebben vaak in hun opleiding niets over tinnitus geleerd. De regels voor de WAO in Nederland zijn de laatste jaren behoorlijk aangescherpt. Tinnitus op zich is binnen deze regels geen reden tot afkeuring. In het verleden werden mensen met tinnitus (gedeeltelijk) afgekeurd, maar dat gebeurde altijd op psychische gronden. Ook in deze groep is stevig het mes gezet als het gaat om afkeuringen. Helaas hebben de NVVS en het loket ook weinig tot geen invloed op dit regeringsbeleid. We moeten met lede ogen aanzien dat mensen plotseling opnieuw worden geconfronteerd met de arbeidsmarkt. In Nederland is een stichting die zich bezighoudt met WAO problemen. Wilt u meer informatie, bezoek dan een de volgende websites: zorgwijzer en www.reintegratie.pagina.nl