Brochure voor zorgverleners 'Een slechthorende patiënt in het ziekenhuis'