Brochure voor patiënten 'Een slechthorende patiënt in het ziekenhuis'