Tinnitus loket

De medewerkers van de telefoonlijn (0800-84664887) staan klaar met informatie over tinnitus (oorsuizen), kunnen de beller in contact brengen met lotgenoten, of helpen met het vinden van de juiste hulpinstantie. Het Tinnitusloket is een samenwerkingsverband van het Nederlands Tinnitus Platform, de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden en de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra.

Publicatiedatum: 30 november 2011