Webinar Kunst en Zintuigen – Een onbeperkte ervaring

Evenementdatum: 04 juli 2022

In dit webinar neemt Marcin Karwinski -ook bekend als Jan Anoniem - je mee in het anders ervaren van kunst. Namelijk, kunst ervaren met je zintuigen. Welke beperking of aandoening je ook hebt, er is altijd een manier om een zintuiglijke ervaring op te doen, anders waar te nemen. Marcin leert ons dat we als mens gelijk zijn. We maken alleen op onze eigen manier gebruik van ondersteuning. Onbeperkt kunst ervaren is voor iedereen mogelijk. Hoormij∙NVVS organiseert dit webinar over Kunst en Zintuigen op 4 juli 2022 via TEAMS van 19.00 tot 20.00 uur. Het motto? Geen beperkingen, maar mogelijkheden.

Marcin maakt het ervaren van kunst mogelijk voor mensen met een zintuiglijke beperking vanuit de visie dat kunst voor iedereen toegankelijk moet zijn. Hij realiseert exposities waarbij het hoofddoel is om men enerzijds te laten ervaren hoe het is om een zintuiglijke handicap te hebben, anderzijds om mensen met een zintuiglijke handicap de mogelijkheid te geven kunst gelijkwaardig te ervaren. Kortom, hij denkt niet in beperkingen of handicap, maar juist in mogelijkheden.


Dat zie je terug in zijn werk als kunstenaar. In het webinar licht hij dit toe aan de hand van voorbeelden. Kunst moet niet alleen voor iedereen toegankelijkheid zijn, maar ook voor iedereen op een eigen manier te beleven zijn. Tegelijkertijd wil hij mensen door middel van zijn kunst erkenning geven, inspireren om over het thema te praten. Anders te (leren) denken over beperkingen. En stimuleren om zichzelf beter te leren kennen. Want mensen én kunst zijn beiden kwetsbaar. Ieder mens is kunst. Nieuwsgierig? Ervaar het zelf! 

Programma

18.45 – 19.00 uur - Inloop deelnemers
19.00 – 19.05 uur - Opening door Corrine Verwer, vrijwilligerscoördinator Hoormij∙NVVS
19.05 – 19.25 uur - Het ervaren van kunst voor mensen met een zintuigelijke beperking, door Marcin Karwinski.

19.25 – 19.30 uur - Pauze

19.30 – 19.45 uur - Vervolg door Marcin Karwinski: van beperking naar onbeperkte ervaring (interactie mogelijk)
19.45 – 20.00 uur - Vragen uit het publiek (via chat aangeven)

20.00 uur - Afsluiting door Corrine Verwer

Praktische informatie

Datum en tijd

Maandag 4 juli 2022 van 19.00 – 20.00 uur via TEAMS

Eigen bijdrage

Leden van Hoormij∙NVVS kunnen gratis deelnemen, niet-leden betalen bij aanmelding vóór 27 juni 2022 € 5,00, daarna € 7,50.

Aanmelden

Aanmelden kan via dit formulier van Hoormij.NVVS. Als je vragen hebt voor de sprekers, kun je deze ook in je aanmelding vermelden.

Vragen?

Stuur een bericht via Evenwicht@stichtinghoormij.nl of hyperacusis@stichtinghoormij.nl.

Deelname

Kort vóór de bijeenkomst ontvang je een link met instructies om deel te nemen aan het webinar. Het is handig maar niet noodzakelijk om Microsoft Teams van tevoren te downloaden.

Schrijf- en gebarentolk

Tijdens de bijeenkomst is een schrijf- en gebarentolk aanwezig.

Aanmelden

  • Als je geen lid bent, graag het bovengenoemd bedrag overmaken op NL82RABO0300773269 t.n.v. Stichting Hoormij te Houten onder vermelding van ‘webinar kunst en zintuigen' en je naam.
  • Je aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage én de aanmeldingsmail.
  • Door aanmelding ga je akkoord met de verwerking van je gegevens ten behoeve van deze bijeenkomst en het toesturen van een evaluatieformulier en follow-up na de bijeenkomst. De gegevens worden binnen een half jaar na de bijeenkomst verwijderd.
  • Indien beschikbaar maken we tijdens de bijeenkomst gebruik van een schrijftolk.