Webinar Spraakafzien en NmG i.s.m. de GGMD

Evenementdatum: 22 maart 2021

Ben jij slechthorend? Of heeft iemand in jouw naaste omgeving een gehoorprobleem? Wil je weten hoe je kunt communiceren via spraakafzien of NmG (Nederlands met Gebaren)? Of wil je mensen ontmoeten die ook slechthorend zijn? Meld je dan aan voor het webinar dat Hoormij∙NVVS op maandag 22 maart 2021 organiseert in samenwerking met de GGMD. 

Programma

19.00 uur - Digitale Inloop
19.30 uur - Opening door Corrine Verwer, vrijwilligersondersteuner namens de commissie Slechthorendheid van Hoormij∙NVVS
19.35 uur - Inleiding door Annemarie de Lange, beleidsmedewerker bij de GGMD
19.40 uur - Toelichting op spraakafzien door Hanneke Haan, logopedist en docent spraakafzien bij de GGMD
19.55 uur - Pauze
20.05 uur - Inleiding op Nederlands met Gebaren door Tabitha Karman, docent gebarentaal NmG bij de GGMD
20.20 uur - Beantwoording van binnengekomen vragen
21.00 uur - Afsluiting door Corrine Verwer namens de commissie Slechthorendheid

Praktische informatie

Datum en tijd
maandag 22 maart 2021 om 19.00 uur via TEAMS 

Eigen bijdrage
leden van Hoormij∙NVVS nemen gratis deel, niet-leden betalen bij aanmelding vóór 15 maart 2021 € 5,00, erna € 7,50
Contactpersoon
corrine.verwer@stichtinghoormij.nl

Deelname
kort vóór de bijeenkomst ontvang je een link met instructies om deel te kunnen nemen aan het webinar.

Aanmelden

  • Stuur een mail naar info@stichtinghoormij.nl met jouw naam, mailadres, telefoonnummer, of je wel/geen schijftolk nodig hebt,
  • Als je lid bent van Hoormij∙NVVS vermeld jouw lidnummer en geef aan dat het gaat om het ‘Webinar SA en NmG ’. Als je vragen hebt voor de sprekers, kun je deze ook in de mail vermelden. 
  • Als je geen lid bent, wil je dan bovengenoemd bedrag overmaken op NL82RABO0300773269 t.n.v. Stichting Hoormij te Houten o.v.v. jouw naam en ‘8850 + Spraakafzien en NmG’. 
  • Jouw aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage én de aanmeldingsmail. 
  • Tijdens de bijeenkomst is een schrijftolk aanwezig. 
  • Door aanmelding ga je akkoord met de verwerking van jouw gegevens t.b.v. deze bijeenkomst en het toesturen van een evaluatieformulier en follow-up na de bijeenkomst. De gegevens worden binnen een half jaar na de bijeenkomst vernietigd. 

Graag tot 22 maart 2021!