Webinar - Naar een snellere diagnose van evenwichtsklachten

Evenementdatum: 14 september 2021

Heb je klachten op het gebied van duizeligheid en evenwicht? Je bent niet de enige: ongeveer 30% van de bevolking heeft (ooit) last gehad van duizeligheid. Heb je nog geen diagnose? Wil je weten welke rol je zelf kunt spelen om tot de juiste diagnose - en dus gerichte behandeling - te komen? Je bent van harte uitgenodigd om de digitale bijeenkomst bij te wonen die de Commissie Duizeligheid en Evenwicht van Hoormij·NVVS organiseert op dinsdag 14 september 2021.

Programma

11:15 uur Inloop
11:30 uur Opening door Corrine Verwer, vrijwilligersondersteuner Hoormij·NVVS
11.35 uur Mijn traject: hoe ik mijn KNO-arts uitlegde wat er met mij aan de hand was door Marit van Raalten, ervaringsdeskundige
11.50 uur Naar een snellere diagnose: duizeligheids- en evenwichtsklachten beschrijven met “So Stoned”, door professor dr. Floris Wuyts, Antwerpen
12:10 uur Beantwoorden van vragen
12:30 uur Afsluiting door Corrine Verwer

Praktische informatie

Datum en tijd:

Dinsdag 14 september 2021 om 11:30 uur via TEAMS

Eigen bijdrage: Leden van Hoormij∙NVVS kunnen gratis deelnemen, niet-leden betalen bij aanmelding vóór 7 september 2021 € 5,00, daarna € 7,50.

Vragen?

Stuur een bericht via Evenwicht@stichtinghoormij.nl
Deelname:

Kort vóór de bijeenkomst ontvang je een link met instructies om deel te nemen aan het webinar. Het is handig maar niet noodzakelijk om Microsoft Teams van tevoren te downloaden.

Aanmelden

  • Stuur een mail naar info@stichtinghoormij.nl met naam, mailadres, telefoonnummer, of je wel/geen schrijftolk nodig hebt en indien je lid bent van Hoormij∙NVVS ook het lidnummer, onder vermelding van ‘Webinar So Stoned’. Als je vragen hebt voor de sprekers, kun je deze ook in de mail vermelden.
  • Als je geen lid bent, graag het bovengenoemd bedrag overmaken op NL82RABO0300773269 t.n.v. Stichting Hoormij te Houten onder vermelding van ‘webinar So Stoned 8850’ en je naam.
  • Je aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage én de aanmeldingsmail.
  • Door aanmelding ga je akkoord met de verwerking van je gegevens ten behoeve van deze bijeenkomst en het toesturen van een evaluatieformulier en follow-up na de bijeenkomst. De gegevens worden binnen een half jaar na de bijeenkomst verwijderd.
  • Indien beschikbaar maken we tijdens de bijeenkomst gebruik van een schrijftolk.