Webinar: Hoe verder na een cholesteatoom operatie?

Evenementdatum: 03 oktober 2023Georganiseerd door: Hoormij∙NVVS

Ben jij geopereerd aan cholesteatoom - of iemand uit je directe omgeving? En wil je meer weten over het traject na de operatie? Wat je op medisch gebied kunt verwachten, maar ook wat het perspectief is op langere termijn, bijvoorbeeld op het gebied van gehoorverlies of vermoeidheid? Je krijgt meer informatie over hoe je hiermee om kunt gaan en wie je daarbij kan helpen? Of wil je mensen ontmoeten die ook te maken hebben met cholesteatoom? Meld je dan aan voor het Webinar op dinsdag 3 oktober 2023 dat de commissie Cholesteatoom van Hoormij∙NVVS organiseert.

Programma

19.30 uur - Opening door Corrine Verwer, vrijwilligerscoördinator namens de commissie Cholesteatoom van Hoormij∙NVVS
19.35 uur - Presentatie ‘Mogelijke gevolgen, ook op langere termijn, van een cholesteatoom’ - door prof.dr. P. (Paul) Merkus, KNO-arts en hoogleraar otologie, Amsterdam UMC
20.50 uur - Presentatie ‘Wat kan een audioloog voor je betekenen?’ - door dr.ir. J.A.P.M. (Jan) de Laat, audioloog, LUMC

20.05 uur - Korte break

20.10 uur - Presentatie ‘Mijn leven met cholesteatoom’ -door ervaringsdeskundige Brenda Jonker
20.20 uur - Beantwoording van binnengekomen vragen
20.45 uur - Afsluiting door Corrine Verwer namens de commissie Cholesteatoom


Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 3 oktober 2023 om 19.00 uur via TEAMS
Eigen bijdrage: gratis voor leden van Hoormij∙NVVS, niet-leden betalen bij aanmelding vóór 26 september 2023 € 5,00, erna € 7,50.
Contactpersoon: corrine.verwer@stichtinghoormij.nl
Deelname: Kort vóór de bijeenkomst ontvang je een link met instructies om deel te kunnen nemen aan het Webinar

Aanmelden

  • Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Als je vragen hebt voor de sprekers, kun je deze ook in de mail vermelden. 
Als je geen lid bent, wil je dan bovengenoemd bedrag overmaken op NL82RABO0300773269 t.n.v. Stichting Hoormij te Houten onder vermelding van uw naam en ‘webinar Cholesteatoom’.Jouw aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage én de aanmeldingsmail. Indien beschikbaar maken we tijdens de bijeenkomst gebruik van een schrijftolk.