Webinar: Hersteltrajcect cholesteatoom na operatie

Evenementdatum: 30 mei 2022

Ben jij geopereerd aan cholesteatoom - of iemand uit je directe omgeving? En wil je er meer over weten? Wat je op medisch gebied kunt verwachten van het hersteltraject, maar ook wat persoonlijke ervaringen van anderen zijn? Je krijgt informatie over hoe je hiermee om kunt gaan. Wil je bijvoorbeeld informatie over een holistische kijk op gehoorverlies? Of wil je mensen ontmoeten die ook te maken hebben met cholesteatoom-operaties? Meld je dan aan voor het webinar dat Hoormij∙NVVS op maandag 30 mei 2022 organiseert.

Een ervaringsdeskundige, Kim ter Haar, KNO-arts dr. Nynke Boelstra en Ellen Houben-Defesche van Holistisch Horen zijn de sprekers.

Programma

20.00 uur - Opening door Corrine Verwer, vrijwilligersondersteuner namens de commissie Cholesteatoom van Hoormij∙NVVS
20.05 uur - Presentatie ‘Mijn periode na een cholesteatoomoperatie’ door ervaringsdeskundige Kim ter Haar
20.15 uur - Presentatie ‘Hersteltraject na een cholesteatoomoperatie’ door dr. Nynke Boelstra- van Cruijsen, KNO-arts Martini ziekenhuis Groningen en medisch adviseur van de commissie Cholesteatoom van Hoormij∙NVVS

20.25 uur - Korte pauze

20.30 uur - Presentatie ‘Holistisch horen! Een andere kijk op leven met een ooraandoening’ door Ellen Houben van Holistisch Horen
20.40 uur - Beantwoording van binnengekomen vragen
21.00 uur - Afsluiting door Corrine Verwer namens de commissie Cholesteatoom

Praktische informatie

Datum en tijd: maandag 30 mei 2022 om 20.00 uur via TEAMS
Eigen bijdrage: leden van Hoormij∙NVVS nemen gratis deel, niet leden betalen bij aanmelding vóór 24 mei 2022 € 5,00, daarna € 7,50.
Contactpersoon: corrine.verwer@stichtinghoormij.nl
Deelname: Kort vóór de bijeenkomst ontvang je een link met instructies om deel te kunnen nemen aan het webinar

Aanmelden

  • Stuur een mail naar info@stichtinghoormij.nl met je naam, mailadres, telefoonnummer, of je wel/geen schrijftolk nodig heeft, als je lid bent van Hoormij∙NVVS jouw lidnummer en vermelding van ‘webinar Cholesteatoom’. Als je vragen hebt voor de sprekers, kun je deze ook in de mail vermelden. 
  • Als je geen lid bent, wil je dan bovengenoemd bedrag overmaken op NL82RABO0300773269 t.n.v. Stichting Hoormij te Houten onder vermelding van uw naam en ‘webinar Cholesteatoom’.
  • Jouw aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage én de aanmeldingsmail. 
  • Indien beschikbaar maken we tijdens de bijeenkomst gebruik van een schrijftolk.