Praten met gebaren in Zeewolde 21 februari

Evenementdatum: 21 februari 2019

Nederlands met Gebaren (NmG) is een combinatie van de Nederlandse taal en de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Eigenlijk is het een ‘contacttaal’. In Zeewolde is er een oefengroep NmG. We komen 1x per week bij elkaar en oefenen een uurtje samen. Dat kan naar aanleiding van een thema zijn, zoals verjaardag, eten en drinken, vervoer, in en om het huis, tellen, de dagen van de week. We kunnen ook gebaren oefenen die de deelnemers aangeven. Herhaling is belangrijk om de gebaren goed te onthouden. De oefengroep is er elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in Zeewolde.

De Nederlandse taal wordt ondersteund met gebaren. Er zijn veel logische gebaren die iedereen kent, zoals drinken, betalen, kom maar, slapen, fietsen. Voor mensen die minder goed kunnen horen kan NmG een goede ondersteuning zijn tijdens een gesprek. Tegenwoordig zijn er ook ouders die hun baby leren praten met ondersteunende gebaren. Kinderen met een taalachterstand kunnen er veel baat bij hebben. Het leren van woorden wordt makkelijker. Ze kunnen de gebaren zien die de ouder of leerkracht maakt tijdens het spreken en het kind kan zelf gebaren maken. Een gebaar is echt een ondersteuning van het gesproken woord. In een complete zin hoeft niet elk woord ondersteund te worden met een gebaar. Het leren van gebaren is heel leuk om te doen.

Locatie en kosten

De oefengroep is er elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in de Oude Bieb, Raadhuisstraat 31, Zeewolde. De kosten zijn €1,- per keer.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Meer informatie en aanmelden

Lijkt het je leuk om gebaren te leren, je bent van harte welkom om mee te doen, ook als je nog nooit gebaren hebt geleerd. Dat kan spannend zijn en dat is helemaal niet erg. Voor meer informatie of aanmelden: Tineke Willekes kinderpraktijkcool@gmail.com T
06 14 65 28 78 of Paula Hijne info@vianovuscoaching.nl T 06 13 23 37 43. Beiden zijn vrijwilliger bij Stichting Hoormij.