OPCI contactdag - Thema: CI en Tinnitus

Evenementdatum: 01 september 2018

Deze dag is gericht op mensen met een Cochleair Implantaat (CI) en voor mensen die een CI overwegen. Ook de ouders van kinderen met een CI en die kinderen zelf zijn van harte welkom. Tevens is er aandacht en meer informatie over tinnitus. De contactdag vindt plaats op zaterdag 1 september 2018 van 13.30 uur – 17.00 uur. Als afsluiting is er een buffet. Inloop is vanaf 12.30 uur. Locatie: De Bombardon Sint Antoniusstraat 2 te Heythuysen.

De leveranciers van Advanced Bionics, Cochlear-GN Resound, MED-EL, Oticon Medical, Phonak-Comfort Audio en Multi Care Systems zijn met een informatiestand aanwezig. Behalve de bijdrage door deze exposanten steunt ook Meeús, verzekeringen voor CI, deze dag. OPCI zorgt ervoor dat er een schrijftolk en gebarentolk aanwezig is. Er zijn meerdere ruimtes beschikbaar als er behoefte is om rust te nemen. 

OPCI

OPCI staat voor Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie en is het samenwerkingsverband van de belangenorganisaties voor slechthorende en dove mensen in Nederland. OPCI geeft voorlichting, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van mensen met een CI en mensen die een CI overwegen.

Informatie over tinnitus

Deze dag komt tot stand met medewerking van kllinisch fysicus-audioloog dr. Erwin L.J. George van het UMC CI team Maastricht gespecialiseerd in Tinnitus. Daarnaast zijn de Commissie Tinnitus van Stichting Hoormij en GGMD als experts op het gebied tinnitus met informatie aanwezig. 

Informatie en contact

De locatie is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Met de trein tot Roermond buslijn 372 of trein via Weert en buslijn 371 naar Heythuysen. De bus stopt voor de Bombardon. De kosten van deze dag zijn € 18,50 per persoon. Voor een kind betaalt je € 8,00. Dit is inclusief koffie en gebak, twee consumpties en een buffet. Je kunt je tot 30 augustus 2018 aanmelden via aanmelden@opciweb.nl. Vermeld duidelijk je naam, adres en het aantal personen. De aanmelding is pas definitief na ontvangst van je deelnemersbedrag. Je kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL82RABO0300773269 ten name van de Stichting Hoormij onder vermelding van CI-contactdag Heythuysen. Meld je op tijd aan want: vol is vol.


Heb je nog vragen over de dag, dan kunt u contact opnemen met Geert Hanssen, OPCI regio Maastricht, via geert.hanssen@opciweb.nl

Links