OPCI Contactdag Nijkerk

Evenementdatum: 01 april 2023

Op zaterdag 1 april 2023 vindt de landelijke OPCI contactdag plaats in Nijkerk. Deze dag is voor iedereen met een cochleair implantaat (CI), of wie een CI overweegt. Partners, ouders en iedereen, die betrokken zijn bij het onderwerp CI, zijn welkom. Er is gelegenheid om informatie te verkrijgen van CI-leveranciers over CI en handige hulpmiddelen. En uiteraard is er contact met lotgenoten en met de vele ervaringsdeskundigen van OPCI. Het thema van de dag is: Mijn CI hoort voor en bij mij. Dit thema wordt belicht door een logopedist, een psycholoog en een maatschappelijk werker die verbonden zijn aan een CI-team.

Voor degenen die OPCI nog niet kennen; OPCI staat voor Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie en is het samenwerkingsverband van de belangenorganisaties voor slechthorende en dove mensen in Nederland. OPCI geeft voorlichting, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van mensen met een CI.

Programma


Houd de website van OPCI in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Tevens is er aandacht voor het themaL CI en muziek. Het Nederlands Gebarenkoor treedt op.

Tijd: van 10.30 uur tot 15.30 uur
Kosten voor deelname: € 12.50. Dit is inclusief koffie, thee en lunch.

Schrijf - en gebarentolk

Een schrijftolk en een gebarentolk zijn aanwezig.

Praktische informatie

Kijk voor het uitgebreide programma op OPCI

Aanmelden

Aanmelden kan via aanmelden@opciweb.nl. Geef hierbij duidelijk je naam, adres en met hoeveel personen je komt. De prijs bedraagt € 12,50. Hiervoor krijg je koffie of thee en een lunch.

Belangrijk: de aanmelding is pas definitief na ontvangst van jouw deelnemers bijdrage. Je kunt het bedrag overmaken op:
Rekeningnummer: NL27INGB 0675 9613 00 t.n.v. Stichting Plots en Laatdoven, o.v.v. OPCI contactdag Nijkerk

Bron: OPCI