OPCI Contactdag Heythuysen

Evenementdatum: 11 september 2021

DEZE BIJEENKOMST IS IVM MET DE OPLOPENDE CORONA-BESMETTINGEN GEANNULEERD. Op zaterdag 11 september 2021 vindt er weer een landelijke OPCI contactdag plaats in Heythuysen - als de situatie aangaande corona dit toelaat. Deze dag is voor iedereen met een cochleair implantaat (CI), of wie een CI overweegt. Partners, ouders en iedereen, die betrokken zijn bij het onderwerp CI, je bent van harte welkom. Er is volop gelegenheid om informatie te verkrijgen van CI-leveranciers over CI en handige hulpmiddelen. En uiteraard is er contact met lotgenoten en met de vele ervaringsdeskundigen van OPCI. 

Voor degenen die OPCI nog niet kennen; OPCI staat voor Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie en is het samenwerkingsverband van de belangenorganisaties voor slechthorende en dove mensen in Nederland. OPCI geeft voorlichting, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van mensen met een CI.

Thema: Welk hulpmiddel past bij mijn CI?

Dit jaar is het thema: Welk hulpmiddel past bij mijn CI?

Zoals gebruikelijk zijn er weer informatiestands van leveranciers, denk aan: Advanced Bionics, Cochlear, MedEl, Oticon Medical, Phonak-Comfort Audio en Multi Care Systems. Tevens is er een informatiestand van Tolkcontact.
De OPCI-dag wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Leudal, waar Heythuysen onder valt. Een schrijftolk en een gebarentolk zijn aanwezig. Er zijn meerdere ruimtes en het terras beschikbaar om, indien nodig, rust te nemen.

Datum - Tijd - Kosten - Locatie - Programma

DEZE BIJEENKOMST IS IVM MET DE OPLOPENDE CORONA-BESMETTINGEN GEANNULEERD.

Datum: 11 september 2021

Tijd: 12:00 - 17:00 uur

Kosten: nader informatie volgt

Locatie: Zaal de Bombardon, Sint Antoniusstraat 2, Heythuysen,  

Kijk voor het uitgebreide programma op de website van OPCI!

Aanmelden

Aanmelden kan te zijner tijd via aanmelden@opciweb.nl
Vermeld in de mail duidelijk je naam, adres en het aantal personen. De aanmelding is pas definitief na ontvangst van je deelnemersbijdrage (en deze volgt nog). Je kunt het bedrag overmaken op het nieuwe rekeningnummer NL50 RABO 0329 6245 55 t.n.v. Hoormij onder vermelding van “CI-contactdag Heythuysen 2021“. Meld je op tijd aan want: vol is vol.  Kijk voor meer informatie op de site van OPCI.

Bron: OPCI