OPCI Contactdag Heythuysen

Evenementdatum: 14 september 2019

Op zaterdag 14 september 2019 vindt er weer een landelijke OPCI contactdag plaats in Heythuysen. Deze dag is voor iedereen met een cochleair implantaat (CI), of wie een CI overweegt. Partners, ouders en iedereen, die betrokken zijn bij het onderwerp CI, je bent van harte welkom. Er is volop gelegenheid om informatie te verkrijgen van CI-leveranciers over CI en handige hulpmiddelen. En uiteraard is er contact met lotgenoten en met de vele ervaringsdeskundigen van OPCI.

Voor degenen die OPCI nog niet kennen; OPCI staat voor Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie en is het samenwerkingsverband van de belangenorganisaties voor slechthorende en dove mensen in Nederland. OPCI geeft voorlichting, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van mensen met een CI.

Thema CI en balans

Dit jaar is het thema: CI en Balans. Vaak weet je niet eens dat je een evenwichtsorgaan hebt. Als je het wel weet heb je meestal een probleem. Daarover vertelt Joost Stultiens, arts/ onderzoeker bij MUMC+ meer. Daarnaast vertelt Marianne Hoge over haar ervaring met Ménière en een CI.

Zoals gebruikelijk zijn er weer informatiestands van leveranciers, denk aan: Advanced Bionics, Cochlear, MedEl, Oticon Medical, Phonak-Comfort Audio en Multi Care Systems. Tevens is er een informatiestand van Tolkcontact.
De OPCI-dag wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Leudal, waar Heythuysen onder valt. Een schrijftolk en een gebarentolk zijn aanwezig. Er zijn meerdere ruimtes en het terras beschikbaar om, indien nodig, rust te nemen.

Datum - Tijd - Kosten - Locatie - Programma

Datum: 14 september 2019

Tijd: 12:30 - 17:00

Kosten: € 19,-  Voor dit bedrag krijg je de entree, koffie met vlaai, een buffet en twee consumpties.

Locatie: Zaal de Bombardon, Sint Antoniusstraat 2, Heythuysen,  

Kijk voor het uitgebreide programma op de website van OPCI!

Aanmelden

Aanmelden kan per mail tot 9 september 2019, via aanmelden@opciweb.nl
Vermeld in de mail duidelijk je naam, adres en het aantal personen. De aanmelding is pas definitief na ontvangst van je deelnemersbijdrage. Je kunt het bedrag overmaken op het nieuwe rekeningnummer NL50 RABO 0329 6245 55 t.n.v. Hoormij onder vermelding van “CI-contactdag Heythuysen 2019“. Meld je op tijd aan want: vol is vol.  Kijk voor meer informatie op de site van OPCI.

Bron: OPCI