ONLINE OPCI bijeenkomst Cochleair Implantaat 12-10 met thema: de audioloog én het CI

Evenementdatum: 12 oktober 2021

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) organiseert informele online bijeenkomsten. Gebaseerd op de (eerdere) huiskamerbijeenkomsten, waarbij belangstellenden samen komen om vragen te stellen, ervaringen omtrent het cochleair implantaat te delen en informatie te verzamelen. Deze avond vertelt Dr. Ir. André Goedegebure - audioloog - uitgebreid over het thema: de audioloog en het Cochleair Implantaat (CI). OPCI maakt voor de online bijeenkomsten gebruik van het communicatie platform Zoom. Eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Met ondersteuning van schrijf- en gebarentolken. Doe je mee? nicatie platform Zoom. Eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Met ondersteuning van schrijf- en gebarentolken. Doe je mee?

André Goedegebure is al 15 jaar als audioloog werkzaam bij het CI team van het Erasmus MC Rotterdam, zowel voor kinderen als volwassenen. Daarnaast is hij betrokken bij hoortoestelzorg voor volwassenen en wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC.
André vertelt tijdens deze bijeenkomst uitgebreid over het afstellen van de CI processor en de complexiteit daarvan. Ook neemt hij ruim de tijd vragen te beantwoorden. (Let op: het niet de bedoeling om persoonlijk problemen te bespreken).

Iedere CI-drager is welkom, in het bijzonder CI-kandidaten en iedereen die een CI overweegt.

Schrijftolk

Moeilijk te volgen voor (bijna) doven en ernstig slechthorenden? Absoluut niet! Schrijftolken zorgen ervoor dat je niets hoeft te missen en volop aan het gesprek kunt deelnemen.

Kortom, wil je je laten informeren door deze audioloog, kennismaken met mensen met een Cochleair Implantaat (CI)? Heb je vragen over het gebruik van je CI of andere hoor- hulpmiddelen voor het CI? Overweeg je een CI en wil je er wel eens wat meer over weten? Meld je dan aan!

Tijd: 19.00 tot 21.00 uur.

Inloggen kan vanaf 18:45 uur. Zorg ervoor dat je op tijd bent! Om 19:00 uur gaat de bijeenkomst ‘op slot’ en kan je niet meer inloggen.

Sprekers

Tijdens sommige bijeenkomsten wordt een spreker of expert uitgenodigd. Hier is momenteel nog niets over bekend. Kijk op de website van OPCI voor actuele informatie hierover.

Informatie en aanmelden

Het bijwonen van een OPCI-bijeenkomst is gratis.

Wil je een online bijeenkomst bijwonen? Dan kun je je aanmelden via huiskamerbijeenkomsten@opciweb.nl. Na je aanmelding ontvang je een e-mail met uitleg over de, zeer eenvoudige wijze van aanmelden en gebruik van Zoom. Je krijgt een duidelijke uitleg over hoe je mee doet en over hoe je online komt. 

Bron: OPCI

Contactpersoon/bron: OPCI