ONLINE Algemene Ledenvergadering (ALV) Hoormij∙NVVS

Evenementdatum: 29 mei 2021

Het bestuur van Hoormij∙NVVS heeft besloten de Algemene Ledenvergadering (ALV) geheel online te laten plaatsvinden op zaterdag 29 mei 2021. Van 10.30 tot 12.30 uur. Het bestuur presenteert dan de agendapunten en bespreekt deze via een livestream. De leden kunnen gedurende de bijeenkomst hun reacties en vragen indienen via de chat. Van tevoren per mail een vraag indienen kan uiteraard ook.


Aanmelden en/of afmelden voor de ALV kan tzt via een online inschrijfformulier. Meer info volgt.

Een schrijftolk is geregeld.

Alle stukken voor deze vergadering staan tzt op de website van Hoormij∙NVVS via ‘inloggen NVVS’.

Voor de mensen die vragen willen indienen: deze zijn tot uiterlijk 15 mei 2021 te mailen aan Hetty van Hemme. Voor de vergadering zorgt het bestuur voor beantwoording van deze vragen.