Bijeenkomst tinnitus 'Ik hoor wat jij niet hoort' Beverwijk

Evenementdatum: 06 februari 2020

Te maken hebben met tinnitus kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. In het gesprek met artsen bij wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat de gevolgen zijn van je aandoening. Als de diagnose oorsuizen is gesteld, krijg je van de arts vaak te horen dat je er maar mee moeten leren leven. Er is immers medisch gezien niets aan te doen. Hoormij, afdeling IJmond Noord, biedt handvatten om te leren omgaan met de klachten en organiseert samen met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk een voorlichtingsbijeenkomst over tinnitus in de week van het oorsuizen.

In de IJmond zijn veel mensen die last hebben van tinnitus. Zij horen voortdurend geluiden zoals piepen, fluiten, ruisen. Dat klinkt hard of zacht, hoog of laag. Behalve zijzelf kan niemand die geluiden waarnemen. De invloed hiervan op het dagelijks leven kan groot zijn. Gelukkig krijgt het merendeel van deze personen de tinnitus onder controle. Tijdens het programma gaan de KNO artsen in op de diverse oorzaken, eventuele behandelmethoden, ontwikkelingen en raakvlakken met andere hooraandoeningen. De ervaringsdeskundige vertelt  over hoe hij de tinnitus ervaart, welke impact dit heeft op het dagelijks leven en welke methoden er zijn om met die “herrie” om te gaan. Er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen en voor onderling contact.

De bijeenkomst is gericht op mensen met tinnitus, partners, familieleden en andere belangstellenden.

Waar en wanneer

Tijd: 19.30 uur (zaal open 19.15 uur).
Plaats: Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13, Beverwijk.
Entree: de toegang is gratis.
Ringleiding en schrijftolk zijn aanwezig.

Sprekers

Dr. P. Roos en drs. D. Laarman (KNO artsen RKZ) en Peter Krauweel (ervaringsdeskundige HOORMIJ/NVVS).

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden: is noodzakelijk via website: www.rkz.nl via het aanmeldingsformulier. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling IJmond Noord via ijmondnoord.secretaris@stichtinghoormij.nl