Commissie Slechthorendheid - Werkgroep Arbeid

De Werkgroep Arbeid houdt zich bezig met belangenbehartiging voor slechthorenden op het gebied van arbeidsparticipatie. Zij heeft als doel mensen met een hoorprobleem zo lang en optimaal mogelijk te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Dit is een breed veld. Maar hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan voorlichting aan werkgevers over hun bijdrage aan het zo optimaal mogelijk functioneren van mensen met een hoorprobleem. Ook kan gedacht worden aan het bij werknemer onder de aandacht brengen van hulpmiddelen, zoals aangepaste telefoons, flitsbellen, ringleidingen in vergaderruimtes, de inzet van schrijftolken etc.


Slechthorenden zijn in het arbeidsproces niet altijd eenvoudig  te benaderen. De voornaamste reden daarvan is dat niet alle slechthorenden (willen of kunnen) onderkennen welke beperkingen hun gehoorverlies met zich meebrengt op de werkvloer. Daarnaast is informatie over mogelijke hoorhulpmiddelen lang niet altijd voldoende aanwezig. Dat  zaken als extra vermoeidheid en depressie kunnen voortkomen uit de slechthorendheid, is niet altijd bekend – noch bij werkgever of collega’s, noch bij de slechthorende zelf.

‘Brood op de Plank’ is een concreet voorbeeld van een project dat in 2014-2015 wordt uitgevoerd. De Werkgroep Arbeid doet onderzoek naar de manier waarop de werkende slechthorenden het best te benaderen en te informeren zijn en inventariseert hun behoeften. Zij doet desk research, bevraagt ervaringsdeskundigen en houdt interviews met verschillende soorten experts, zoals onderzoekers, re-integratiebureaus, werkgevers, audiciens, coaches en fabrikanten en leveranciers van hoorhulpmiddelen. Als laatste stap van dit project wordt de verzamelde informatie gebundeld en wordt onderzocht op welke wijze de groep van slechthorenden in het arbeidsproces het best kan worden benaderd.

De Werkgroep Arbeid is bereikbaar via onderstaand formulier.
Stel een vraag Vul hier uw gegevens in. Gebruikt u geen telefoon, vul dan in het betreffende vak 011-11223344 in. Bij voorbaat dank!
Versturen
Naar de pagina van de Commissie Slechthorendheid