HoorPlatform, gehooronderzoeken,2011

HoorPlatform bundelt de gehooronderzoeken van 2011

Het HoorPlatform, een platform waar ook Stichting Hoormij onderdeel van uitmaakt, heeft afgelopen donderdag 15 december de zesde editie van de brochure "Gehoor in onderzoek” gepresenteerd. De brochure bevat een beknopte beschrijving van 160 lopende Nederlandse onderzoeken in 2011 op het gebied van het gehoor.

Nieuwe onderzoeken
Gehoor in Onderzoek is een bundeling van korte projectbeschrijvingen, zodat de lezers - die uit alle geledingen komen, van onderzoekers tot patiënten, van beleidsmakers tot mogelijke subsidiegevers - een volledig maar toch behapbaar beeld krijgen voorgeschoteld van het lopende Nederlandse onderzoek op het gebied van het gehoor.
Onder andere worden daarin publicaties vermeld die uit het onderzoek voortkomen. Daarnaast is er ook een apart overzicht van de proefschriften die al deze onderzoeken opleveren. De onderzoeken in deze brochure zijn zeer divers qua onderwerp, omvang en aard (fundamenteel, toegepast, ontwikkelingsgericht etc.).

De hooronderzoeken van dit jaar zijn ingedeeld in 4 categorieën:

• Preventie
• Diagnostiek (3 nieuwe onderzoeken t.ov. 2010)
• Revalidatie (21 nieuwe onderzoeken)
• Kwaliteit van leven (18 nieuwe onderzoeken)

Complementair aan de brochure met de verzameling hooronderzoeken is de website van het HoorPlatform  waar meer uitgebreide informatie per project te vinden is in de onderzoeksdatabase.

Veel aandacht voor bijzondere groepen
Opvallend is dat er veel onderzoek naar ‘bijzondere groepen’ wordt gedaan: mensen met een meervoudige beperking en/of een erfelijk syndroom. Hiervan zijn dit jaar 13 onderzoeken aangemeld, naast de 7 die al langere tijd lopen. Ook het aantal onderzoeken naar effecten van revalidatie of lesmethoden is aanzienlijk toegenomen: vorig jaar waren er 9 opgenomen in de brochure, dit jaar is dat met 7 nieuwe onderzoeken toegenomen tot 16.

Interviews
Naast projectomschrijvingen kan je in de bijna 90 pagina’s tellende brochure ook diverse interviews lezen. Dit jaar zijn ze geconcentreerd rondom het thema ‘samenwerking’. In de diverse interviews kunt u onder andere meer te weten komen over de emotionele ontwikkeling van dove kinderen en jongeren, de gehoorstatus van mensen met een dementieel syndroom die in verpleeghuizen wonen, een letterlijk grensoverschrijdende samenwerking voor het opzetten van genetische counseling aan (familie van) patiënten en gehoorrevalidatie bij ouderen die een gecombineerde visus- en gehoorbeperking hebben.

CQI hoorhulpmiddelen
In de brochure is ook het NVVS-project Consumer Quality Index (CQI of CQ-index) Hulpmiddelen opgenomen. Doel van het project CQI Hulpmiddelen is zorgen voor meer transparantie voor de hoortoestelgebruiker, meer kwaliteitsinformatie voor zorgaanbieders en meer inkoopinformatie voor zorgverzekeraars. Dit project is uitgevoerd in opdracht van de NVVS en Centrum Klantervaring Zorg. Ervaringen van gebruikers van hoortoestellen worden verzameld door Stichting Miletus met behulp van de CQ-index) én via de (online) CQ-vragenlijst op Hoorwijzer.nl. Vervolgens worden deze ervaringen direct ontsloten op Hoorwijzer zodat bezoekers van de site waardevolle keuze-informatie van anderen krijgen over andere audiciens, hoortoestellen en verzekeringspolissen. Dit alles met als doel om iedereen met een hoorprobleem te helpen bewuste keuzes te maken op hoorgebied en de transparantie in de hoormarkt te vergroten. In 2012 wordt er ook een CQ-vragenlijst ontwikkeld rondom audiologische centra.

Meer weten?
Wil je de brochure “Gehoor in onderzoek” downloaden? Download hier een PDF en kijk voor meer informatie op de website van HoorPlatform.