Afdeling Maastricht en omstreken

 

De afdeling Maastricht en omstreken is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in het westelijk deel van Zuid-Limburg tot en met de plaatsen Echt en Maasbracht. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers. Na een bestuurloze tijd is de afdeling heropgericht eind oktober 2000.

Informatiemarkt

Eens  per jaar is er een informatiemarkt, waarbij nieuwe ontwikkelingen worden gedemonstreerd en besproken.

Uitstapje

Jaarlijks wordt er een uitstapje georganiseerd, waarbij met geschikte halslusapparatuur iedereen alle informatie kan volgen. 

Afdelingsblad

Vier maal per jaar verspreiden wij het blad "De Oetbeller" onder alle ledenvan de Limburgse afdelingen van de NVVS. Het blad wordt verzorgd door de afdeling Maastricht e.o., maar bevat ook informatie over de afdeling Limburg Zuid Oost ende afdeling Venlo e.o.

Ledenvergaderingen

Eén maal per jaar in februari is er in onze afdeling een ledenvergadering in Grand Hoterl de l'Empereur in Maastricht. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding en schrijftolk. Na afloop is een gezellig samenzijn onder het genot van een door de afdeling aangeboden borrel.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kan je aanmelden als lid van de landelijke NVVS. Bij de inschrijvingword je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt.Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je  een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

 

Zakelijke gegevens

De afdeling Maastricht is een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).