Afdeling IJmond-Noord

 

De afdeling IJmond-Noord  is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Castricum. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers.

Oefengroepen spraakafzien

Een cursis spraakafzien (liplezen) kunt u volgen bij een logopediste. Na het volgen van deze cursus is het handig om te oefenen. Dat kunt u doen via onze oefengroep spraakafzien. Deze worden gegeven door mevr. Van de Pal en mevr. Koper.

Themabijeenkomsten

Twee maal per jaar organiseren wij rond een thema een voorlichtingsbijeenkomst. Kijk in onze agenda of er binnenkort een themabijeenkomst staat gepland.

Ledenvergaderingen

Eén maal per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding. En vooral ook door het gebruik van een projector waarmee de gesproken tekst zichtbaar gemaakt wordt.
In de vergadering is altijd een gast die spreekt over een onderwerp over hooraandoeningen. In de pauzes is het heel gezellig. Dan kan men ook informatie inwinnen over problemen met instanties, regelingen, voorzieningen enzovoorts.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kan je aanmelden als lid van de landelijke NVVS. Bij de inschrijvingword je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt.Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je  een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

 

Zakelijke gegevens?

De afdeling IJmond-Noord is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon), maar tevens een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).
Hetnummer van de girorekening is 502075 t.n.v. NVVS-afdeling IJmond-Noord te Castricum. De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeennut beogende instelling.