Contactpersonen afdeling Maastricht en omstreken

Contactpersoon tinnitus

Dhr. P.J. Habets
e-mail: tinnitus.Limburg@stichtinghoormij.nl, website www.tinnitusweb.nl

Contactpersoon cochleaire implantatie (CI)

Dhr. Ruud van Hardeveld
tel. 046-4379613
erveha@xs4all.nl