Bestuur afdeling Midden-Nederland

Voorzitter a.i.

Renate Postma

Secretaris

Nelly Boerop Jacobs

Penningmeester  

Eric Koning

Bestuursleden

Kees Gramkov
Rini Vollenberg (adviseur bestuur)