Afdeling Gelderland-Oost

31 maart 1976

De afdeling Gelderland-Oost is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in het Oosten van de provincie Gelderland. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers. De afdeling is opgericht op 31 maart 1976.

Spraakafzien

Bij een logopedist kan je een cursus Spraakafzien volgen. Daarvoor is een verwijsbrief van de kno-arts nodig. Als je de cursus gevolgd hebt, is het nuttig om de kennis bij te houden. Daarom is in de afdeling Gelderland-Oost een aantal oefengroepen spraakafzien actief. Informatie hierover krijg je bij onze voorlichter, Rianne Veurman. Nieuwe deelnemers kunnen zich bij haar melden, of bij oefengroepbegeleidster Ina Kreike.

Gebarentaal

Ina Kreike is ook cursusleidster voor de cursus Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG). Je kan hierover bij haar informatie inwinnen.

Afdelingsblad

Twee maal per jaar geven wij het blad 'Kwartelkoerier' uit. De verschijningsdatum is vlak voor de ledenvergaderingen.


Ledenvergaderingen

Twee maal per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding. En vooral ook door het gebruik van een projector waarmee de gesproken tekst zichtbaar gemaakt wordt.
In de vergadering is altijd een gast die spreekt over een onderwerp voor de mensen met hooraandoeningen. In de pauzes is het heel gezellig. Dan kan je ook informatie inwinnen over problemen met instanties, regelingen, voorzieningen enzovoorts.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kan je aanmelden als lid van de landelijke NVVS. Bij de inschrijving word je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt. Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

 Zakelijke gegevens

De afdeling Gelderland-Oost is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 40123210 ), maar tevens een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).
Het nummer van de girorekening is NL50 RABO 0689 4601 20 t.n.v. de heer E. Ivens te Doetinchem. De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling.