Wait & scan


Wachten en vervolgen, dat betekent letterlijk wait and scan. Soms gaat een klacht, aandoening net zo plotseling weg als dat zij is gekomen. Je arts raadt je dan aan om even aan te kijken hoe je ziektebeeld zich ontwikkelt en maakt een vervolgafspraak op langere termijn om dan nog eens te bekijken of de klachten zijn aangebleven.

De groei afwachten

Een afwachtend beleid is geschikt voor:


  • Patiënten die een relatief kleine tumor hebben en relatief geringe klachten

    Gemiddeld groeien brughoektumoren 1-2 mm per jaar. De groeisnelheid van de tumor is over het algemeen zeer gering. In sommige gevallen is er echter gedurende vele jaren nauwelijks groei waarneembaar.

  • Patiënten die vanwege ziekten en/of leeftijd afzien van een ingrijpende behandeling

  • Patiënten die na een bestraling of operatie een wait&scan-traject ingaan

MRI-onderzoek

De behandeling Wait & Scan houdt in dat je 1 keer per jaar een controle-MRI-onderzoek krijgt. Heb je een of snel groeiende tumor? Dan is het raadzaam deze sneller te behandelen met bestraling of operatie om problemen op afzienbare termijn te voorkomen. Een groter gegroeide tumor geeft meer kans op schade, zowel na operatie als ook na bestraling.