Secretaris afdeling Noord-Midden Limburg

Het bestuur van de NVVS, afdeling Noord- Midden Limburg is op zoek naar een secretaris. De secretaris vormt tezamen met de voorzitter en de penningmeester de vaste kern van het dagelijks bestuur van een vereniging.

De secretaris is verantwoordelijk voor:

 • het opstellen van de agenda voor de vergaderingen, in samenwerking met de voorzitter
 • bijwonen van alle vergaderingen en bijeenkomsten van die commissie/afdeling
 • het notuleren van vergaderingen en het rondsturen van notulen, besluitenlijst en andere vergaderstukken naar de bestuursleden en naar het landelijk bureau
 • het inbrengen van ingekomen post in de vergadering
 • het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan en dit rondsturen naar de andere bestuursleden, het landelijk bureau en eventueel naar de leden
 • het maken van een jaarverslag en de rondsturing ervan
 • het bijhouden van een afdelings/commissie-archief
 • het bijhouden van een ledenlijst en het doorsturen van eventuele wijzigingen
 • aanspreekpunt van de afdeling/commissie, samen met de voorzitter
 • vastleggen van vergader locatie
 • correspondeert met externe partijen (maakt daarbij altijd gebruik van standaard lay-out NVVS)

Van een secretaris wordt verwacht dat hij/zij

 • kan samenvatten
 • de Nederlandse taal beheerst
 • accuraat is
 • enthousiast is en dit ook uitstraalt
 • contactueel en organisatorisch vaardig is en kan werken in teamverband
 • affiniteit heeft met de onderwerpen die spelen binnen een afdeling/het thema van de commissie

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij

 • de bestuursvergaderingen bijwoont
 • met enthousiasme de afdelings-/commissieactiviteiten ondersteunt
 • de belangen van slechthorenden altijd op de eerste plaats behartigt
 • bereid is zijn/haar handen uit de mouwen te steken
 • contactueel en organisatorisch vaardig is en kan werken in teamverband

Voor alle functies geldt:

 • hoeft zelf geen hooraandoening te hebben, maar draagt mensen met hoorproblemen een warm hart toe
 • indien mogelijk tijdsinspanning aangeven
 • persoonlijke ervaringen ondergeschikt maken aan de informatie die je krijgt tijdens bijvoorbeeld lotgenotencontact (dus de vertaalslag maken van ervaring naar ervaringsdeskundige)

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met noordmiddenlimburg.voorzitter@stichtinghoormij.nl