Veranderingen in de zorg sinds 2015: wat zijn jouw ervaringen?

Onderzoeksbureau Significant voert voor het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een onderzoek uit naar de veranderingen in de zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking (verder: de ZG-zorg).

Vóór 2015 werd de ZG-zorg gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Awbz. Sinds 2015 wordt de ZG-zorg gefinancierd vanuit drie verschillende wetten: De Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo), de Wet langdurige zorg (de Wlz) en de Zorgverzekeringswet (de Zvw).

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of er per 2015 sprake is van een verandering in de geleverde zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking en wat daarvan de oorzaken en gevolgen zijn. Het is voor VWS en uiteraard ook voor de zorggebruikers van groot belang dat er meer duidelijkheid komt over de ervaringen van mensen met een auditieve en/of een visuele beperking met de veranderingen in de zorg. Vul daarom de enquête in en stuur hem door naar anderen!

Hier vind je de enquête van Significant.

Het Platform doven, slechthorenden en TOS bedankt je, mede namens onderzoeksbureau Significant, voor je medewerking.

 

Publicatiedatum: 07 juni 2016