TNO-rapport over bereikbaarheid 112 voor doven en slechthorenden

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft op verzoek een onderzoeksrapport over de bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en personen met een taalontwikkelingsstoornis, verenigd in Platform Doven, Slechthorenden en TOS, gaven destijds uitgebreid input voor dit onderzoeksrapport.   

In het rapport van april 2016 geeft TNO adviezen voor verbeteringen van de bereikbaarheid van 112, dat in de toekomst moet voldoen aan Europese ontwikkelingen, richtlijnen en afspraken. TNO schrijft: ‘Duidelijk is dat een oplossing die voldoet aan de Total Conversation standaard én waarbij die volledig is doorgevoerd de hoogste waardering krijgt.’ In de REACH112-richtlijnen staat beschreven hoe dat gerealiseerd kan worden.   

App en sms

In een begeleidende brief schreef Minister Grapperhaus dat 'met de belangenvereniging voorbereide testen op de technische werking van de huidige 112-voorziening worden uitgevoerd.' Verder noemde hij in de brief dat 'de politie een technische wijziging voorbereidt om de toekomstige communicatie van doven en slechthorenden op basis van de ‘total conversation standaard’ te laten plaatsvinden.' De Minister kondigde ook een terugvaloptie via SMS aan. Verder meldde Grapperhaus dat de politie in samenwerking met TNO werkt aan de ontwikkeling van een basis 1-1-2-app."  

Platform Doven, Slechthorenden en TOS, voor het thema 112 ook bekend als SIGNAAL, wordt actief betrokken bij de besprekingen voor de technische testen door TNO. Daarnaast volgt het Platform nauwlettend de genoemde vernieuwingen. 

Lees hier het evaluatierapport en de begeleidende brief 

Publicatiedatum: 09 december 2017