Tinnitus expertise netwerk Twente (TENT) opent in Week van het Oorsuizen

Tijdens de Week van het Oorsuizen, van 6-10 februari, gaat de website van het Tinnitus Expertise Netwerk Twente (TENT) online. TENT is een samenwerking van Pento Audiologisch Centrum Twente, de KNO-afdelingen van het MST, ZGT, SKB, Gelre ziekenhuizen, Praktijk voor Medische Psychologie en Fysiotherapiepraktijk Schmitz. Zij stemmen de zorg voor tinnituspatiënten op elkaar af en delen snel informatie over tinnitus uit de verschillende vakgebieden. 

Veel mensen met tinnitus hebben vragen. Over hoe de tinnitus kan zijn ontstaan, waarom die soms varieert, wat ze beter wel of niet kunnen doen, hoe hun toekomst eruitziet, wat eraan te doen valt, of een bepaalde therapie zou kunnen helpen, wat er waar is van verhalen op het internet, enzovoort. 

Onzekerheid wegnemen

Omdat zulke vragen veel onrust  kunnen oproepen en omdat ze de aandacht blijven vestigen op de klachten, is het van groot belang zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en onzekerheid weg te nemen. De website www.tentwente.nl levert hier een bijdrage aan. 
Publicatiedatum: 01 februari 2017