Stichting Hoormij en Fodok zoeken tips & trucs voor empowerment dove en slechthorende kinderen

Het project Erbij Horen is een initiatief van Stichting Hoormij en de FODOK . Elk kind wil ‘gewoon’ zijn en wil bij een groep horen. Sociaal contact en sociale acceptatie zijn basisbehoeften van de mens en zeker van opgroeiende kinderen. Goed communiceren is een voorwaarde hiervoor. Maar wat als door doofheid/slechthorendheid communiceren lastig is?

Het gevolg is dan vaak irritatie, sociale uitsluiting of soms zelfs slachtoffer worden van pestgedrag. Het project Erbij Horen verzamelt zoveel mogelijk tips van kinderen, jongeren, ouders en professionals om er voor te zorgen dat slechthorende en dove kinderen ook echt mee kunnen doen in de groep. Doe mee en geef ook jouw tips door! Lees hier hoe je dat kunt doen.

Kijk voor meer informatie over het project op www.stichtinghoormij.nl/erbijhoren


Publicatiedatum: 10 mei 2016