Stap naar behandelgroep kleiner met prentenboek en app

Voor veel kinderen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, is starten op een Auris Behandelgroep een spannende tijd. Ook voor ouders is het spannend. Met het prentenboek ‘Bo gaat naar de Auris Behandelgroep’ worden jonge kinderen en hun ouders voorbereid op het eerste bezoek aan de Auris Behandelgroep. Er is ook een app ontwikkeld om de eerste stap naar de behandelgroep makkelijker te maken. 

Een Auris Behandelgroep ziet er uit als een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Het grote verschil is dat in de behandelgroep jonge kinderen behandeld worden die problemen hebben in de communicatie. Binnen Auris Zorg zijn er twee soorten behandelgroepen voor jonge kinderen. Kinderen die naar de behandelgroep komen, hebben óf een taalontwikkelingsstoornis (TOS) óf zijn doof of slechthorend. Op beide groepen wordt gewerkt met ondersteunende gebaren voor het gesproken Nederlands. Op de groepen met dove en slechthorende kinderen wordt daarnaast gebarentaal aangeboden. 

Prentenboek

Twee Auris pedagogisch begeleiders ontwikkelden een prentenboek om de stap naar de Auris Behandelgroep kleiner te maken. De kleurrijke illustraties in het boek geven een beeld hoe een dag verloopt op de Auris Behandelgroep. Zo kunnen ouders en hun kinderen de situaties uit de behandelgroep thuis oefenen. 

App

In de app is het prentenboek in vier verschillende versies te bekijken. Er is een versie met tekst, met een voice-over, met een NmG-vertaling en een met een NGT-vertaling. Er komen woorden in voor die gedurende een dag op de behandelgroep veel gebruikt worden. Deze woorden zijn uitgelicht in gesproken woord en gebaar. Ook heeft de app een losse lijst met gebaren. Dit zijn gebaren in NmG die gedurende een dag op de behandelgroep het meest voorkomen. De app is gratis te downloaden via de AppStore en Google Playstore en heet ‘Bo gaat naar de behandelgroep’. 


Publicatiedatum: 07 december 2017