Publieksmiddag Museum Boerhaave over diversiteit en hoe mensen met een ‘handicap’ hun leefwereld zelf ervaren

Op zondag 10 januari organiseren Museum Boerhaave en het Lorentz Center een unieke publieksmiddag over diversiteit en hoe mensen met een ‘handicap’ de werkelijkheid ervaren. Centraal staat de manier waarop de samenleving tegen de leefwereld van doven, slechthorenden, blinden, slechtzienden, mensen met een taalstoornis of autisme aankijkt. Vaak wordt de ‘handicap’ beschreven in termen van afwezigheid. De middag vormt de aftrap van een internationale wetenschappelijke workshop in het Lorentz Center onder de titel Perspectives on Diversity: The Cultural Life of Absence.

Zodra ziende mensen zich proberen voor te stellen hoe blinde mensen dromen, nemen ze een van hun eigen dromen, denken de beelden er bij weg – en houden bijna niets over. Deze uitkomst is hoogst misleidend: dromen van blinden zijn even ‘vol’ en compleet als die van ieder ander. Het is een gedachtenexperiment dat juist verraadt hoe moeilijk het is zich een voorstelling te maken van de leefwereld van iemand met een ander zintuiglijk instrumentarium.

Op de publieksmiddag in Museum Boerhaave laten psycholoog Douwe Draaisma en cabaretier Vincent Bijlo om 13:00 uur zien hoe dromen van blinden en doven, mensen met autisme of mensen die een amputatie hebben ondergaan, een fascinerend venster bieden op de verhouding tussen hersenen, zintuigen en beleving. Vervolgens verzorgt de kunstenaar Jascha Blume, afgestudeerd aan Gallaudet University in Washington (’s werelds enige universiteit voor doven en slechthorenden), een multidisciplinaire performance Deconstructing Presence over ‘tijd’. Kees Tinga van KNFG Geleidenhonden demonstreert om het werk van blindengeleidehonden. Ook zal er uitvoerig gelegenheid zijn voor discussie met belangengroepen en geïnteresseerden.

Wat: Publieksmiddag Diversiteit en ‘afwezigheid’.
Wanneer: Zondag 10 januari 2016, inloop vanaf 12:00 uur. Er is gelegenheid tot lunch in het museum op eigen gelegenheid. De publiekslezingen starten om 13.00 uur. De middag zal rond 17.00 uur zijn afgelopen.
Waar: Museum Boerhaave, Lange St Agnietenstraat 10, Leiden.
Toegang: Museumkaartje. Aanmelden is verplicht en kan hier.
Voorzieningen: Er zijn er speciale rondleidingen voor doven en blinden, en zijn er gebarentolken aanwezig. Bij het aanmelden kun je het als slechthorende aangeven als je nog andere voorzieningen nodig hebt. 

Publicatiedatum: 07 januari 2016