Polikliniek voor doven en slechthorenden gaat sluiten

‘PoliDOSH’, de eerste polikliniek in Nederland voor doven en slechthorenden, zag in september 2014 het levenslicht. De poli was toegankelijk gemaakt voor doven en slechthorenden met onder andere ringleiding bij de balie, veel visuele informatie, een tolk in de spreekkamer en de mogelijkheid om via tekstberichten afspraken te maken. Helaas moet de speciale polikliniek met ingang van 1 mei 2016 de deuren sluiten.

Het projectteam heeft besloten om per 1 mei a.s. alle poliklinische activiteiten van PoliDOSH te stoppen. De polikliniek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Boxtel gaat dicht en het is niet meer mogelijk om afspraken te maken.
“De belangrijkste reden hiervoor is dat wij er niet in geslaagd zijn om voldoende patiënten te krijgen. En dat was een voorwaarde om met de zorgverzekeraar toe te kunnen werken naar een reguliere financiering”, geeft het projectteam PoliDOSH aan. “Wij betreuren dit besluit maar zien geen mogelijkheden meer om alsnog meer patiënten naar de polikliniek te laten komen. Wij denken nog na over het in stand houden van onze website (maar dan in aangepaste vorm) en andere informatiemogelijkheden. Wij blijven het namelijk belangrijk vinden dat Doven en Slechthorenden goed geïnformeerd zijn over medische problemen.”

Op 2 april a.s. is de laatste voorlichtingsbijeenkomst van PoliDOSH bij Zeedo. Zie www.polidosh.nl voor meer informatie.
Stichting Hoormij vindt het erg jammer om te horen dat PoliDOSH gaat sluiten. Het uitgangspunt was goed. Stichting Hoormij vindt dat aandacht voor een optimale communicatie met slechthorende patiënten in elk ziekenhuis en in elke zorgverleningssituatie gerealiseerd dient te worden. Daar houdt de Stichting Hoormij-projectgroep Communicatie met medici zich mee bezig. Daarover informeren we regelmatig via onze site en Hoormij Magazine.

Publicatiedatum: 29 maart 2016