OPSTAP zoekt nieuwe deelnemers

OPSTAP is een opleiding vanuit Kentalis voor jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zij worden opgeleid tot ervaringswerkers mét een baangarantie.  Het eerste projectjaar van OPSTAP is afgerond en de cursisten hebben allemaal een certificaat gekregen. Voor schooljaar 2017/2018 kun je je nog aanmelden.

OPSTAP is ontstaan uit SpraakSaam, de vereniging voor en door jongeren met TOS van 12-30 jaar, en inmiddels een commissie binnen Stichting Hoormij. Jet Isarin van Kentalis legt uit: “TOS heeft een grote impact op je leven. Voor veel jongeren met TOS is het ingewikkeld om werk te vinden en te behouden. Tegelijk hebben zij heel veel ervaring met en kennis van TOS. Met die ervaringskennis werd nog te weinig gedaan. OPSTAP brengt daar verandering in en legt de brug naar werk.”

Vier lesblokken

De deelnemers  gaan twee keer per week naar de opleiding van OPSTAP. Er zijn in totaal vier lesblokken van zes weken. Na die vier lesblokken lopen de jongeren stage bij Kentalis. Met een baangarantie van 25 uur per week voor een Participatiebaan als ‘Ervaringswerker TOS’ bij Kentalis of erbuiten. Tijdens de opleiding krijgen de jongeren onder meer de Vrijbaan-empowerment-training, gericht op eigen regie bij het vinden en behouden van werk. Ze leren samenwerken én grenzen stellen, maar ook omgaan met emoties en luisteren naar je lichaam en je gevoel. Daarnaast leren ze zich te presenteren. 
 

Voor wie? 

Oktober 2017 start een nieuwe groep met de opleiding OPSTAP. Heb je TOS, ben je 18 jaar of ouder en heb je een doelgroepregistratie van het UWV of een Wajong-uitkering? Dan kun jij meedoen! 

Wil je meer weten? 

Aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op Jet Isarin: J.Isarin@kentalis.nl. Op TOStv.nl vind je filmpjes en de TOSgloss, een digitaal magazine, voor een groot deel geschreven door de deelnemers zelf. Ook vind je meer informatie op de site van Kentalis. 

Publicatiedatum: 05 mei 2017