Oproep: ervaringen onderwijstolkuren UWV voor het regulier onderwijs

Enkele ouders hebben kritiek geuit op het niet of onvoldoende toekennen van onderwijstolkuren door het UWV voor hun kind in het regulier onderwijs. De belangenorganisaties, waaronder Stichting Hoormij, hebben zich verenigd in het Platform doven, slechthorenden en tos. Zij vinden de genoemde problemen zorgelijk en horen graag concrete ervaringen van ouders. 

Ervaar je problemen met het UWV om tolkuren te krijgen? Die ervaringen kunnen we goed gebruiken bij ons structurele overleg over de harmonisatie van de tolkvoorziening en de uitvoering van de tolkvoorziening door het UWV. Ouders die problemen hebben met het UWV rondom de toekenning van onderwijstolken roepen we daarom op om een mail te sturen naar Signaal@toegankelijk.nu, met daarin vermeld:

* Wat liep niet goed met het UWV?
* Wat is de vestigingsplaats van de school?
* Welke regiokantoor van het UWV betreft dit?

Stuur je mail bij voorkeur voor 11 oktober. Op die datum is er weer een overleg met de directie van het UWV. Zo kunnen we als belangenbehartigers effectief knelpunten inbrengen en proberen deze op te lossen.
 
Publicatiedatum: 18 september 2017