Opleiding Ervaringswerker TOS gestart

Woensdag 5 oktober vond de feestelijke start plaats van de Opleiding tot Ervaringswerker TOS van OPSTAP. De zeven jongeren die de opleiding volgen, krijgen na afronding een Participatiebaan bij Kentalis.

 Een deel van de jongeren met TOS komt na het Voortgezet (Speciaal) onderwijs of mbo moeilijk aan een betaalde baan. OPSTAP wil jongeren met TOS die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen, op weg helpen naar werk. Deze jongeren hebben een Wajong-uitkering of zijn opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV. OPSTAP heeft tot doel deze jongeren na hun opleiding een Participatiebaan aan te bieden of toe te rusten voor een baan buiten Kentalis.


Inspirerend

Meike van Genugten, projectmedewerker van OPSTAP én cursist, opende de dag. Daarna onthulden Michel Pellen en Selma Posthumus van SpraakSaam het OPSTAP-monument. Marielle Vermeulen, een van de cursisten, vertelde waarom zij de opleiding volgt en wat ze hoopt te bereiken. Daarna stelden ook de ander cursisten en de docenten zich voor.
De gedrevenheid en toewijding van zowel professionals als cursisten was erg inspirerend. Het is duidelijk dat de aanwezigen vertrouwen hebben in de kracht van de jongeren met TOS.

Kijk voor meer informatie en een impressie op www.tostv.nl

Publicatiedatum: 06 oktober 2016