Onderzoek luisterprofiel kinderen met een ci op reguliere basisschool

Voor het onderzoek 'Luisterervaringen en schoolsucces' is het VUmc op zoek naar kinderen met een cochleair implantaat en hun klasgenootjes in groep 3 of 4 van het regulier basisonderwijs die thuis gesproken Nederlands gebruiken.

Mede door de wet Passend Onderwijs gaan steeds meer kinderen met cochleaire implantaten naar het regulier onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen met CI dit succesvol kunnen doen. Hiervoor is nieuw en beter onderzoek nodig naar deze kinderen en hun schoolomgeving. De onderzoekers van het VUmc willen een vergelijking maken tussen kinderen met een CI en hun horende klasgenootjes, om zo in kaart te brengen waar eventuele problemen zich voordoen. Verder onderzoek zal zich vervolgens richten op onder andere de akoestiek in de klaslokalen, gesproken taal input en trainingsmaterialen.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een korte vragenlijst voor de kinderen verschillende luistersituaties op school ervaren. Daarnaast zijn er twee vragenlijsten voor de juf/meester. De onderzoekers analyseren ook de schoolresultaten van de kinderen. Ouders wordt gevraagd naar achtergrondinformatie over hun kind en het gehoor.

Luisterprofiel

De kinderen krijgen als dank voor hun deelname aan het onderzoek een klein presentje. De ouders ontvangen een luisterprofiel voor hun kind: een overzicht van luistersituaties die een uitdaging vormen voor het kind én eventuele aanbevelingen om die te verbeteren.

Aanmelden en meer informatie

Voor uitgebreide informatie over het onderzoek, aanmelden van je kind, vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Eline van Knijff, via e.c.van.knijff@vu.nl of 020 598 41 66.

Publicatiedatum: 12 april 2017