Onderzoek: gaat je kind naar de school van jouw keuze?

Oberon en CED-Groep doen onderzoek naar keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Hierbij gaat het om basisonderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs. De onderzoekers zijn op zoek naar ouders die hun ervaringen willen delen. 

Heb je als ouder in de schooljaren 2015/2016 of 2016/2017 een schoolkeuze gemaakt of een overstap tussen scholen voor jouw kind? En wil je meewerken aan een telefonisch interview over jullie ervaringen? Mail of bel dan Pauline van Eck: pveck@oberon.eu of bel: 030-2306090. 

Het onderzoek is onderdeel van de lange termijn Evaluatie Passend Onderwijs, in opdracht van het ministerie van OCW. 

Publicatiedatum: 06 december 2016