NPCF en VU vragen zich af: is er daadwerkelijk sprake van zorgmijden door eigen risico?

De zorgkosten blijven voor veel mensen nog steeds stijgen. Niet in de laatste plaats door de hoogte van het eigen risico, inmiddels voor dit jaar vastgesteld op 385 euro per volwassene. Gaan mensen niet of minder naar het ziekenhuis omdat ze anders het eigen risico van hun zorgverzekering kwijtraken? Op die vraag willen de Patiëntenfederatie NPCF en de Vrije Universiteit (VU) graag antwoord hebben.

Ze hebben hiervoor een vragenlijst rondgestuurd naar ruim 23.000 leden van het patiëntenpanel van NPCF. De VU verwerkt de gegevens. Die worden geanonimiseerd gebruikt voor een promotieonderzoek.

NPCF-directeur Dianda Veldman over het onderzoek. “We horen en lezen in de media steeds vaker over ‘zorgmijden’ als gevolg van het eigen risico. Maar de deskundigen spreken elkaar tegen over de vraag of zorgmijden wel of niet bestaat. Wij willen daarom graag van ons panel horen hoe zij er tegenaan kijken. Wanneer besluit iemand om een onderzoek niet te doen vanwege de kosten? Waar ligt de grens van wat mensen willen en kunnen betalen?”

Lees het complete bericht over het onderzoek naar zorgmijden op de site van NPCF. De rapportage volgt binnenkort. 

Publicatiedatum: 21 april 2016