Nieuwe richtlijn tweezijdige cochleaire implantatie bij doofblinden

Er is een nieuwe richtlijn die duidelijk maakt waaraan doofblinden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor tweezijdige Cochleaire Implantatie (CI). Hierdoor komen naar verwachting meer doofblinden in aanmerking voor een tweezijdige Cochleaire Implantatie.

Tweezijdige Cochleaire Implantaten, ook bilaterale implantatie genoemd, werden bij doofblinde volwassenen in het verleden slechts in een enkel geval door zorgverzekeraars vergoed. De 'Richtlijn indicatie bilaterale cochleaire implantatie voor doofblinde volwassenen' biedt handvatten om eenduidig de indicatie voor tweezijdig cochleaire implantatie bij doofblinde volwassenen te stellen. 

CI en doofblindheid

Een cochleair implantaat – kortweg CI – is een elektronisch implantaat dat geluid omzet in elektrische pulsen die de gehoorzenuw in de cochlea (of slakkenhuis) direct stimuleren. Iemand wordt doofblind genoemd als hij niet (goed) ziet én niet (goed) hoort. Deze combinatie van beperkingen kan vanaf de geboorte aanwezig zijn of op latere leeftijd ontstaan. Doofblind betekent lang niet altijd volledig doof én volledig blind. De meeste mensen met doofblindheid kunnen nog wel iets horen of zien. 

Verwijzing CI-team

Om in aanmerking te komen voor een tweezijdige CI, is eerst een verwijzing nodig naar de otoloog van een CI-team. Deze schakelt een oogarts in. Na onderzoek bespreken de deskundigen uit het CI-team of je in aanmerking komt voor een tweezijdige CI. Meent het CI-team dat je in aanmerking komt voor een tweezijdige CI, check dan of dit vergoed wordt door de zorgverzekeraar. 

Meer weten?

Neem dan contact op met: Hennie Epping van OPCI, telefoon: 030-2900360 of met de Ooglijn.
OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen. De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid.

Publicatiedatum: 15 december 2016