Kiezen zorgverzekeraar was nog nooit zo belangrijk (3)!

Welke zorgverzekeraar kies jij voor 2016? Deze keuze hangt af van jouw persoonlijke situatie en voorkeur. Maar als jij jouw keuze mede wilt baseren op vergoedingen van hoorhulpmiddelen, helpen wij je een eindje op weg! In vier opeenvolgende nieuwsbrieven krijg je informatie aangereikt. In deze aflevering: de kosten!Wil je direct alle informatie hebben? Als je nu lid wordt van de NVVS, ontvang je HOREN Magazine nummer 5 met daarin alle informatie gebundeld in één artikel.

De een zal iets meer op de centjes letten dan de ander, maar de kosten spelen uiteraard een rol bij het afsluiten van een zorgverzekering. Je moet een afweging maken tussen enerzijds de premie die je maandelijks moet betalen en anderzijds de vergoedingen die je verwacht te ontvangen voor zorg die je het komende jaar nodig hebt. Tenslotte moet je bepalen hoe hoog je jouw eigen risico wilt laten zijn.

Hoeveel premie ga je betalen?
Kijkend naar die premie die je per maand moet betalen, zit er in 2015 toch een verschil in van € 24,- per maand tussen de goedkoopste en de duurste zorgverzekeraar. Dat is € 288,- verschil per jaar! Zilveren Kruis is nu het goedkoopst met € 89,95 per maand en IZZ het duurst met € 113,95. De premies voor 2016 zijn nog niet bekend, maar worden zo spoedig mogelijk op Hoorwijzer.nl bij ‘zoek en kies een verzekeraar’ gepubliceerd.

Tip!
Dankzij premiekortingen via een collectieve verzekering bij jouw werkgever, vakbonden, ouderen- of consumentenorganisaties, ben je vaak voordeliger uit met een meer dekkende verzekering dan met een budgetpolis zonder korting. Gemeenten hebben soms een collectieve verzekering voor mensen met een minimum inkomen.

Restitutie of natura?
De keuze waar je ook voor komt te staan is tussen een restitutie of natura-polis. Deze keuze is vooral belangrijk als je kiest voor een zorgverzekeraar die selectief inkoopt, dat wil zeggen een zorgverzekeraar die met een beperkt aantal audiciens een contract afsluit. Voor 2016 zijn dat in ieder geval Menzis en Zilveren Kruis. De overige verzekeraars hebben de intentie met alle audiciens contracten af te sluiten. Het is nog even afwachten of dat in de praktijk ook gebeurd.
Kies je namelijk voor een niet-gecontracteerde audicien, dan krijg je bij een restitutieverzekering 75% van het marktconforme tarief voor hoortoestellen vergoed. Een tarief dat iedere zorgverzekeraar zelf mag bepalen. Bij een naturaverzekering krijg je van deze 75% van het marktconforme tarief slechts een deel (meestal tussen de 50% en 80%). Het verschil tussen deze vergoedingen kan daarmee behoorlijk groot zijn, terwijl het premieverschil tussen een restitutie en natura-polis vaak maar een paar euro paar maand is.

Hoogte van eigen risico?
Hoortoestellen die je als volwassene boven de 18 jaar aanschaft vallen onder het eigen risico. In 2016 stijgt het minimale eigen risico van € 375 naar € 385 per jaar. Je kunt dit bedrag verhogen in ruil voor een lagere premie. Het eigen risico komt dus naast de eigen bijdrage van 25% als je dit eigen risico nog niet hebt aangewend voor andere zorg.
Zilveren Kruis geeft de hoortoestellen in bruikleen, daardoor worden ze niet meegenomen in het eigen risico. Dat kan geld schelen als je dit eigen risico niet of nauwelijks voor andere zorg aanspreekt. Voor kinderen tot 18 jaar geldt nooit een eigen risico en, dankzij onze lobby, vanaf 2016 ook geen eigen bijdrage van 25% meer voor hoortoestellen.

En hoe zit het met aanvullend verzekeren?
Met een aanvullende verzekering kun je de eigen bijdrage van 25% voor hoortoestellen deels of geheel vergoed krijgen. In 2015 hadden Menzis en De Friesland geen aanvullende verzekeringen voor hoortoestellen. Een overzicht van deze aanvullende verzekeringen voor 2016 is nog in de maak en verwachten wij begin december op de site Hoorwijzer.nl te kunnen plaatsen. Kijk hiervoor op Hoorwijzer.nl bij Zoek&Kies een verzekeraar.

CZ-groep: CZ, Delta Loyd en Ohra
Menzis: Azivo, Menzis
MultiZorg: ASR (BeterDichtbij, De Amersfoortse, Ditzo) Eno (Energiek, Holland Zorg, Salland) ONVZ, (PNO, VVvA)
VGZ-groep: Bewuzt, IZA(Cura), IZZ, UMC, Univé, VGZ, Zekur.nl en Zorgzaam
Zilveren Kruis: Avero Achmea, FBTO, Interpolis, OZF Achmea, ProLife en ZilverenKruis


Dit artikel is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunt u hieraan geen rechten ontlenen.
Publicatiedatum: 24 november 2015