Kentalis start met 'school in school' constructie voor kinderen met TOS in Apeldoorn

Na de zomer start Kentalis op PCBO De Regenboog onderwijs voor kinderen met TOS. Een zogeheten school-in-school constructie. Uniek in Apeldoorn, omdat TOS-leerlingen nu naar Arnhem of Zwolle moeten voor onderwijs. Met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 start er in het gebouw van PCBO De Regenboog Osseveld een groep van tien à elf kinderen, die dan, net als hun vriendjes uit de buurt, dicht bij huis onderwijs krijgen. 

Luuk en Koen (4 jaar) hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS); daarbij wordt taal niet goed verwerkt in de hersenen. Daarom volgden ze speciaal onderwijs in Arnhem. Ze kijken hun ogen uit op schoolplein van PCBO De Regenboog Osseveld in Apeldoorn. Het is hun eerste kennismaking met hun nieuwe school waar ze na de zomervakantie naartoe gaan. In plaats van elke dag met het busje naar Arnhem kunnen ze in augustus met de fiets naar school.

School-in-school

Koen en Luuk, een tweeling van 4 jaar, zijn gezellige vrolijke kleuters. Hun ouders Jos en Petra vertellen hoe verheugd ze zijn op de komst van deze school-in-school constructie in Apeldoorn. Petra: “Dit maakt contact met school vele malen makkelijker. Niet meer elke dag om 7.45 uur met een busje naar Arnhem vanuit de Maten, maar gewoon zelf op de fiets naar school, het schoolplein op en contact hebben met de leerkracht. Een hele verbetering waar we naar uit kijken.”

Verbinding

Kentalis werkt onder het motto ‘regulier waar het kan, speciaal waar het moet’ en zoekt dan ook de samenwerking met het regulier onderwijs en richt zich op doorstroming van leerlingen naar het regulier onderwijs. Apeldoorn kende deze vorm van onderwijs nog niet voor kinderen met TOS. De gemeente heeft samen met PCBO Apeldoorn en Kentalis verkend of dit mogelijk is. Na de zomervakantie start er een groep en wordt er stapsgewijs gekeken waar en wanneer samengewerkt kan worden om passend onderwijs voor kinderen met TOS te bieden. De intentie is om in Apeldoorn op PCBO De Regenboog Osseveld speciaal onderwijs te gaan bieden tot en met groep 4.

Bron: Kentalis

 

Publicatiedatum: 05 juli 2018
Steun ons

Wil je dat we ons kunnen blijven inzetten met informatie, bijeenkomsten en vertegenwoordiging van de belangen van onze doelgroepen? Word dan lid of donateur.

WORD LID OF DONATEUR