Jaarverslag OPCI 2016: wachtlijsten groeien

Een belangrijk knelpunt in de CI-zorg is het groeien van de wachtlijsten. De reden hiervoor is de grotere bekendheid van/over een Cochleair Implantaat. Daarnaast zijn de indicatiecriteria verlaagd. Dit is echter niet gevolgd door een vergroting van het aantal implantaties, dat in Nederland uitgevoerd kan worden. Dat blijkt uit het jaarverslag van OPCI.

OPCI heeft in 2016 deze problematiek aangekaart. Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn van deze wachtlijsten op de hoogte gesteld. Dit jaar volgen vervolgstappen. Ook onderhoudt OPCI contact met de vier fabrikanten van implantaten. Zo blijft OPCI op de hoogte van de ontwikkelingen van hun producten en kan zich daardoor nog beter inzetten voor (potentiële) CI-gebruikers. Onder meer door de wensen voor de toekomst te delen.  

Lees het hele jaarverslag hier

Over OPCI

OPCI staat voor Onafhankelijk Platform Cochleaire implantatie. Ook Stichting Hoormij maakt deel uit van deze werkgroep van het platform doven, slechthorende en tos. OPCI zet zich op verschillende terreinen in om zowel CI-gebruikers als mensen die een CI overwegen van informatie te voorzien. OPCI behartigt de belangen van (potentiële) CI-gebruikers, geeft voorlichting en verzorgt lotgenotencontact. 
Publicatiedatum: 01 maart 2017