Hoormij Magazine 1 is uit!

In Hoormij Magazine nummer 1 van 2017 - gratis voor leden - blikken we terug op een zeer succesvolle Week van het Oorsuizen. Margriet van Loon vertelt over haar zoektocht in het leren omgaan met tinnitus en hoe belangrijk lotgenoten daarbij zijn. Kno-arts Arno Lieftink geeft heldere informatie over cursussen om beter om te gaan met tinnitus en hyperacusis. Tweede Kamerleden geven hun visie op de hoorzorg en er is veel aandacht voor slechthorende jongeren en jongeren met TOS op het gebied van werk. 

Ook in dit nummer: bestuursvoorzitter Eduard Cohen legt uit hoe hij de toekomst van Stichting Hoormij ziet. We mogen nog meer laten horen waar we voor staan en wat we doen. Want dat is veel. En we willen nog meer. Zoals de stap maken naar het stimuleren van onderzoek naar nieuwe ondersteunende therapieën bij alle gehooraandoeningen waar we ons voor inzetten. Werk voor jongeren is ook een belangrijke doelstelling.

Onderwijs en werk

Ruud Punte (31), vanaf zijn geboorte slechthorend, begon op speciaal onderwijs en studeerde vijf jaar geleden hij af als ingenieur. Zijn tip: “Wees open over wat jij nodig hebt en hoe anderen jou daarmee kunnen helpen. Dat wordt gewaardeerd.” Ook kun je lezen over het project OPSTAP van Kentalis, dat jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) opleidt tot ervaringswerkers mét een baangarantie. Ben Koenen, vader en opa van een zwaar slechthorende (klein)dochter, vertelt over de noodzaak om te blijven knokken voor de belangen van je kind. Ook als het gaat om goed onderwijs. 

Ook Hoormij Magazine ontvangen?

Leden van NVVS, FOSS en SH-Jong ontvangen Hoormij Magazine op 17 februari gratis thuis. Nog geen lid? Meld je snel aan en je ontvangt dit nummer zo snel mogelijk. Ga naar www.stichtinghoormij.nl/lid-worden

Publicatiedatum: 17 februari 2017